De SWO

Staat midden in de samenleving

van Nisserwaard

Wat is SWO 

Wie is SWO  

Denk mee  

Over de swo

Wat is de SWO?

De SWO in Nissewaard bestaat al meer dan veertig jaar. Begonnen als een kerkelijke organisatie die warme maaltijden rondbracht voor Tafeltje-dek-je is de organisatie nu uitgegroeid tot een grote pilaar voor ouderen welzijn.
Naast maatschappelijke dienstverlening, door ouderenadviseurs en ondersteuning voor mantelzorgers, heeft de SWO ook heel veel sportactiviteiten, ontmoetingsmomenten en cursussen voor ouderen.
Daarnaast biedt de SWO ook nog volop diensten als een maaltijdservice, een klassenservice en een rollatorwerkplaats.

Wie zijn de SWO?

Meer dan 400 vrijwilligers en 13 beroepskrachten. Samen zorgens zij voor de dienstverlening, sport en ontspanning.
Zonder vrijwilligers geen SWO! Als vrijwilliger zijn er ontzettend veel mogelijkheden om je talenten in te zetten, maar zeker ook te ontwikkelen. Doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt.
Ook vrijwilliger worden? We kijken graag samen naar de mogelijkheden en vinden ook voor jou iets wat je als een jas past!

Onze Vrijwilligers

Unieke bezoeken

Jaar in Nissewaard

Voorbeelden van activiteiten

Geniet mee van onze genietende deelnemers en de gezelligheid. Ook tijdens de lockdown proberen we waar mogelijk activiteiten te organiseren. Daar hebben we uw hulp bij nodig! Doordat we minder mensen tegelijk kunnen  ontvangen, stijgen de kosten. U kunt ons helpen de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat ook de oudere met een smalle beurs mee kan blijven doen met een activiteit. Want dat is juist nu heel belangrijk om isolement en eenzaamheid te verminderen.

Belastingvriendelijk doneren

Als u doneert aan een erkend goed doel zoals SWO Spijkenisse dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op belastingaftrek. Zie hiervoor de informatie bij de belastingdienst: 

Besluit u tenminste 5 jaar lang ieder jaar een keer een donatie te doen dan is het handig om een periodieke giftovereenkomst te sluiten met de SWO. U heeft dan niet meer te maken met een drempelbedrag en kunt het gehele bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Een overeenkomst voor een periodieke gift vindt u hier