SWO vervoer

naar de dagbesteding
is belangrijk.
Het geeft ouderen de kans
om twee dagen per week
actief te zijn

Lees meer over onze projecten   

Stem! 

Projecten 

Over SWO 

Vervoer naar de dagbesteding

Voor veel ouderen en hun mantelzorgers is de dagbesteding enorm belangrijk. Het biedt ze de mogelijkheid om een dag of twee dagen in de week actief te zijn.

Zeker voor die ouderen die niet meer zelf een goede dagbesteding kunnen organiseren. De mensen die voor hen zorgen thuis krijgen met de dagbesteding wat tijd voor henzelf. En dat is vaak hard nodig om de zorg voor een ander vol te houden.

Vervoer en corona

Door Corona vervoeren we momenteel maar drie of vier ouderen per bus. Daarnaast hebben we veel veiligheidsmaterialen aangeschaft om zowel passagiers als vrijwillige chauffeurs zo veilig mogelijk deze noodzakelijke dienst uit te kunnen laten voeren.

Waar gebruiken we uw bijdrage voor?

Om de extra kosten en lagere opbrengsten op te vangen kunnen we naast vrijwilligers ook donaties goed gebruiken. Uw bijdragen wordt gebruikt om:

  • Goede beschermingsmaterialen voor de vrijwillige chauffeurs aan te schaffen
  • De extra aanpassingen in de bussen te bekostigen
  • De tarieven voor deelnemers betaalbaar te houden

Helpt u mee?

Help mee!

Belastingvriendelijk doneren

Als u doneert aan een erkend goed doel zoals SWO Spijkenisse dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op belastingaftrek. Zie hiervoor de informatie bij de belastingdienst: 

Besluit u tenminste 5 jaar lang ieder jaar een keer een donatie te doen dan is het handig om een periodieke giftovereenkomst te sluiten met de SWO. U heeft dan niet meer te maken met een drempelbedrag en kunt het gehele bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Een overeenkomst voor een periodieke gift vindt u hier